czyli wszystkiego po trochu...
Wykorzystując materiały z Miechowskiego Kuferka należy powołać się na źródło: http://miechowski_kuferek.manifo.com/
dotyczy to także kopiowania i publikacji zdjęć.

KSIĄŻ MAŁY

Kościół w Książu Małym

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

     Kościół w Książu Małym wybudowano na małym wzniesieniu terenu, z którego biją źródełka cieków wodnych zasilających Nidzicę.
Pierwsza wzmianka o kościele pochodzi z Rejestrów Świętopietrza z 1325 roku.
W XV wieku Jan Długosz w swym dziele Liber Beneficiorum wykazuje tu kościół murowany pod wezwaniem Narodzenia Najświętszej Maryi Panny.
W XVI wieku przechodzi w ręce protestantów, którzy urządzili w nim zbór kalwiński.
Pierwotnie była to budowla gotycka, jednak w wieku XIX przerabiana i rozbudowana.
Prezbiterium zakończone wielobocznie z gotyckimi gzymsami. Nawa została przedłużona w 1866 roku. Od północy kaplica Serca Pana Jezusa z 1870 roku.
Drzwi zakrystii żelazne, z malowanymi herbami Jastrzębiec, Leliwa i Trąby, późnogotyckie.
Wystrój wnętrza jest autorstwa Jerzego Hankisa, krakowskiego snycerza, który w 1710 roku wykonał także ambonę.
Chrzcielnica z różowego marmuru, późnobarokowa. Kamienna płyta z herbami Jastrzębiec, Trąby i Kościesza (lub Lis), renesansowa z 1521 roku.

Dzwonnica wzniesiona przed 1724 rokiem, odnowiona w XIX wieku. Drewniana o konstrukcji słupowej z ośmioboczną wieżyczką. 

 

 

 

 

 

 

 

 


Fragment Liber beneficiorum Jana Długosza.

 
Kreator stron internetowych - przetestuj